Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci a zákazníci, společnost Ager facility, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 19224028, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 133300/KSBR Krajský soud v Brně ke dni 5. dubna 2023 (dále jen „AGER“) si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho webu provozovaného na webové stránce www.agerfacility.cz. AGER zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.agerfacility.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), jak je popsáno níže.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku www.agerfacility.cz zpracovává AGER protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro AGER provádět třetí osoba. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává AGER následující údaje:

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.agerfacility.cz navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • dotaz klienta;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude AGER za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takového návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává AGER za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které AGER zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Osobní údaje návštěvníka AGER začne zpracovávat až poté, co návštěvník zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení. Nebude-li udělen souhlas, návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět AGER sám anebo tímto pověří třetí osobu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Ager facility, s.r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Ager facility, s.r.o. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednáním služeb AGER

V případě objednání služeb u AGER bude AGER zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude AGER provádět za účelem realizace uzavřené smlouvy, dodání objednaných služeb a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv. AGER bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy. AGER bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu.

4. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Naše webové stránky jsou hostovány prostřednictvím platformy Mozello.com. Platforma Mozello používá soubory cookie, které jsou malé textové soubory ukládané na vaše zařízení, aby zlepšila uživatelský zážitek, analyzovala návštěvnost a poskytovala další funkce. Když navštívíte naše webové stránky, objeví se vyskakovací okno informující vás o použití cookies. Toto oznámení vám poskytuje možnost souhlasit s používáním cookies nebo upravit vaše preference. Typy souborů cookie používané na našich webových stránkách:

  • Nezbytné cookies: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek a umožňují vám pohybovat se po stránkách a používat jejich funkce.
  • Analytické cookies: Tyto soubory cookie nám pomáhají porozumět, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a poskytují informace o oblastech, které můžeme zlepšit. Data jsou shromažďována anonymně.
  • Funkční cookies: Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si vaše volby (např. jazyk nebo region) a poskytují rozšířené, osobnější funkce.

Pro více informací o cookies a o tom, jak je spravovat, můžete navštívit politiku ochrany soukromí Mozello na odkaze: https://www.mozello.com/privacy/

V rámci služby Google Analytics využívá AGER i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.agerfacility.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5. Práva návštěvníků webové stránky www.agerfacility.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.agerfacility.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle GDPR (nařízení (EU) 2016/679), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

6. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných AGEREM (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na AGER obrátit prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Toto Prohlášení je platné a účinné od 1. 6. 2024.